01 września 2015

840! Wyzwanie energetyczne wspomnienia oraz wyniki wyzwania miłosnego

Witajcie / Hello!
Dzisiaj wracamy do Was po wakacyjnej przerwie.
 Chcemy zaprosić Was do kolejnej zabawy! 
Tym razem proponujemy temat:

Today we come back after the summer break.
 We want to invite you to the next fun!
This time we propose a topic:

 <<Energetyczne wspomnienia >>
<<ENERGY MEMORIES>>

- do udziału w wyzwaniu prosimy zgłaszać prace, kartki, albumy, scrapy i blejtramy,  w energetycznych kolorach związane z zagadnieniem wspomnień. Puśćcie wodze fantazji :)

you can prepare all types  paperworks, cards , albums layouts and canvas in energetics colours related to the topic "memories". Let your imagination run wild ;) 

Pozostałe, niezmienne zasady:
  • Swoją pracę publikujecie na własnym blogu razem z banerkiem, który będzie podlinkowany do tego wyzwania, banerek starym zwyczajem znajdziecie na końcu,
  • praca powinna być nowa i niepublikowana wcześniej niż nasz post z wyzwaniem,
  • każdego zapraszamy tylko z jedną pracą, która nie będzie zgłoszona w sumie w więcej niż trzech wyzwaniach,
  • będzie nam ogromnie miło, jeśli w wyzwaniu wezmą udział również osoby nieposiadające bloga, zdjęcia pracy może wysłać na adres: scrapcafe.wyzwania@gmail.com 
  • czekamy na Was do 15 września do godziny 24:00, wyniki poznacie podczas kolejnego wyzwania


  Other, immutable principles:
  •  You publish your work on your own blog with a banner that will be hyperlinked to this challengeyou will find the banner at the end of this post, 
  •   your work should be new and unpublished earlier than this post,
  •  you may enter with only one work and it cannot be submitted in more than three challenges
  •  if you do not have a blog you may still enter by sending a photo of your work to: scrapcafe.wyzwania@gmail.com
  •  we are waiting for you till September 15 at 24:00the results will be published with the next challenges 

Zasady przyznawania nagród w wyzwaniach ScrapCafe:
Nagroda główna, trafi do twórcy pracy, którą wybierzemy wspólnie z zespołem Projektantek ScrapCafe. A jest nią: 


Rules of giving prizes in ScrapCafe challenges:
The Main Prize will go to the creator of work chosen by DT ScrapCafeAnd the prize is:


1. Zwycięski banerek.
2. Bon na jednorazową zniżkę na zakupy w wysokości 5%.
3. Zaproszenie do kolejnego wyzwania.

1. winning banner.
2. A voucher for a one-time 5% discount on purchases in the ScrapCafe shop.
3. An invitation to the next challenge
.


Nagroda dodatkowa, to bon o wartości 50 zł* do wydania w naszym sklepiku. 
Każdy ma równe szanse, gdyż bon zostanie wylosowany spośród wszystkich zgłoszonych prac. 

Additional prize is a voucher worth 50  * to spend in our shop.
Everyone has an equal chancebecause the voucher will be drawn from among all submitted works.

A oto inspiracje Projektantek ScrapCafe:
And here are the inspirations of DT ScrapCafe:

Agata - Vairatka:


Monika- Mapowska:Ewelina - KoliberArt:A oto banerek do pobrania i umieszczenia na swoim blogu:
Here's banner to download and place on your blog: 

Zainspirowani? Zatem do dzieła, lecz najpierw poznajcie zwycięzców poprzedniego wyzwania. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
InspiredSo, to work, but first see the winners of ourprevious challengesThank you very much for all the applications.

Chcielibyśmy tym razem uhonorować pracę, której autorka jest: 
 This time we would like to honor the work of:


We invite the author to contact us to receive a discount voucher for shopping in the store.
I tradycyjnie mamy jeszcze jedną nagrodę. Tym razem wylosowano osobę, która zgłosiła swoją pracę pod numerem: 
And traditionally we have yet another award. This time we drawn the person who created the work under the number: 

22. Barbara Niezgoda


Autorka otrzyma bon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepiku.
The author will receive a voucher worth 50  for use in the shop.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w nowym, kolejnym wyzwaniu !
Many thanks to all for playing with us and we invite you to participate in the new challenge!

Wybrane osoby, prosimy o kontakt w celu odebrania
 nagród - bonów na zakupy w sklepiku.scrapcafe.wyzwania@gmail.com
Selected personsplease contact us to receive awards - shopping vouchers. scrapcafe.wyzwania@gmail.com

Pozdrawiamy, ScrapCafe Team

3 komentarze:

mru pisze...

Chciałam się zgłosić, a tu żabki brak, więc wrzucam link tutaj :) http://mrulife.blogspot.com/2015/09/planner.html

sajciastyczna pisze...

to dajcie znać jak będzie żaba, póki co wklejam tu

http://sajciastyczna.blogspot.com/2015/09/such-good-day.html

vairatka pisze...

Żabka zaraz się pojawi, przepraszamy :)