01 czerwca 2015

812! Wyzwanie "Letnia miłość" oraz wyniki wyzwania majowego

Witajcie / Hello!
Jak co miesiąc, chcemy zaprosić Was do kolejnej zabawy! 
Tym razem proponujemy temat:

As every month, we want to invite you to the next fun!
This time we propose a topic:

 <<LETNIA MIŁOŚĆ>>
<<SUMMER LOVE>>

- do udziału w wyzwaniu prosimy zgłaszać miłosne papierowe prace, kartki lub boxy ślubne / walentynkowe / zaręczynowe, miłosne scrapy i blejtramy, prace w letnich kolorach lub pełne kwiatów. Puśćcie wodze fantazji :)

- you can prepare all types of love paperworks, wedding / Valentine / engagement cards and boxes, layouts and canvas in summer colours or full of flowers. Let your imagination run wild ;) 

Pozostałe, niezmienne zasady:
  • Swoją pracę publikujecie na własnym blogu razem z banerkiem, który będzie podlinkowany do tego wyzwania, banerek starym zwyczajem znajdziecie na końcu,
  • praca powinna być nowa i niepublikowana wcześniej niż nasz post z wyzwaniem,
  • każdego zapraszamy tylko z jedną pracą, która nie będzie zgłoszona w sumie w więcej niż trzech wyzwaniach,
  • będzie nam ogromnie miło, jeśli w wyzwaniu wezmą udział również osoby nieposiadające bloga, zdjęcia pracy może wysłać na adres: scrapcafe.wyzwania@gmail.com 
  • czekamy na Was do 15 czerwca do godziny 24:00, wyniki poznacie podczas kolejnego wyzwania


  Other, immutable principles:
  •  You publish your work on your own blog with a banner that will be hyperlinked to this challenge, you will find the banner at the end of this post, 
  •   your work should be new and unpublished earlier than this post,
  •  you may enter with only one work and it cannot be submitted in more than three challenges
  •  if you do not have a blog you may still enter by sending a photo of your work to: scrapcafe.wyzwania@gmail.com
  •  we are waiting for you till June 15 at 24:00, the results will be published with the next challenges 

Zasady przyznawania nagród w wyzwaniach ScrapCafe:
Nagroda główna, trafi do twórcy pracy, którą wybierzemy wspólnie z zespołem Projektantek ScrapCafe. A jest nią: 


Rules of giving prizes in ScrapCafe challenges:
The Main Prize will go to the creator of a work chosen by DT ScrapCafe. And the prize is:


1. Zwycięski banerek.
2. Bon na jednorazową zniżkę na zakupy w wysokości 5%.
3. Zaproszenie do kolejnego wyzwania.

1. A winning banner.
2. A voucher for a one-time 5% discount on purchases in the ScrapCafe shop.
3. An invitation to the next challenge
.


Nagroda dodatkowa, to bon o wartości 50 zł* do wydania w naszym sklepiku. 
Każdy ma równe szanse, gdyż bon zostanie wylosowany spośród wszystkich zgłoszonych prac. 

Additional prize is a voucher worth 50 * to spend in our shop.
Everyone has an equal chance, because the voucher will be drawn from among all submitted works.

A oto inspiracje Projektantek ScrapCafe:
And here are the inspirations of DT ScrapCafe:
 
Natalya wykonała delikatny ślubny shadow box w stylu shabby chic:
Natalya has made a delicate wedding shadow box in a shabby chic style:
Vairatka  przygotowała ślubny exploding box z tortem:
Vairatka has prepared an exploding box with a wedding cake:A to scrap Mapowskiej jako ślubna pamiątka:
And this is a layout of Mapowska, as a wedding souvenir:
KoliberArt:

A oto banerek do pobrania i umieszczenia na swoim blogu:
Here's banner to download and place on your blog: 
Zainspirowani? Zatem do dzieła, lecz najpierw poznajcie zwycięzców poprzedniego wyzwania. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
Inspired? So, to work, but first see the winners of ourprevious challenges. Thank you very much for all the applications.

Chcielibyśmy tym razem uhonorować pracę, której autorka jest: 
 This time we would like to honor the work of:
20. Emilia 

 
Zapraszamy autorkę do kontaktu, w celu odebrania bonu zniżkowego na zakupy w sklepiku.
We invite the author to contact us to receive a discount voucher for shopping in the store.
I tradycyjnie mamy jeszcze jedną nagrodę. Tym razem wylosowano osobę, która zgłosiła swoją pracę pod numerem: 
And traditionally we have yet another award. This time we drawn the person who created the work under the number: 

Autorka otrzyma bon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepiku.
The author will receive a voucher worth 50 for use in the shop.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w nowym, kolejnym wyzwaniu !
Many thanks to all for playing with us and we invite you to participate in the new challenge!

Wybrane osoby, prosimy o kontakt w celu odebrania
 nagród - bonów na zakupy w sklepiku.scrapcafe.wyzwania@gmail.com
Selected persons, please contact us to receive awards - shopping vouchers. scrapcafe.wyzwania@gmail.com

4 komentarze:

Ola (Ikemo) pisze...

Gratulacje wykranej - na prawde urzekająca praca!!

MargoLa pisze...

Przepiękne prace. Jednakoż moje serce skradł shadow box... po prostu wow:)

joankaj pisze...

Czy sa juz wyniki wyzwania czerwcowego "Letnia milosc" bo sledze bloga i jakos doczekac sie nie moge? Pozdrawiam serdecznie Joankaj

mag pisze...

joankaj - wyników nie ma, bo jak jest napisane w zasadach "czekamy na Was do 15 czerwca do godziny 24:00, wyniki poznacie podczas kolejnego wyzwania", natomiast w lipcu, z powodu wakacyjnej przerwy, wyzwania nie było.