03 marca 2015

781! Wyzwanie geometryczne oraz wyniki wyzwania kuchennego

Witajcie / Hello!

Jak co miesiąc, chcemy zaprosić Was do kolejnej zabawy! 
Ogłaszamy wyzwanie:
As every month, we want to invite you to the next fun!
Here is our new challenge:
 
<<Geometryczne>> 
<< Geometrics>>

Forma pracy dowolna, niech poniesie Was wyobraźnia !
Any form of work is allowed, let bear You fancy! 

Pozostałe, niezmienne zasady:
  • Swoją pracę publikujecie na własnym blogu razem z banerkiem, który będzie podlinkowany do tego wyzwania, banerek starym zwyczajem znajdziecie na końcu,
  • praca powinna być nowa i niepublikowana wcześniej niż nasz post z wyzwaniem,
  • każdego zapraszamy tylko z jedną pracą, która nie będzie zgłoszona w sumie w więcej niż trzech wyzwaniach,
  • będzie nam ogromnie miło, jeśli w wyzwaniu wezmą udział również osoby nieposiadające bloga, zdjęcia pracy może wysłać na adres: scrapcafe.wyzwania@gmail.com 
  • czekamy na Was do 17 marca do godziny 24:00, wyniki poznacie podczas kolejnego wyzwania


  Other, immutable principles:
  •  You publish your work on your own blog with a banner that will be hyperlinked to this challenge, you will find the banner at the end of this post, 
  •   your work should be new and unpublished earlier than this post,
  •   you may enter with only one work and it cannot be submitted in more than three challenges
  •  f you do not have a blog you may still enter by sending a photo of your work to: scrapcafe.wyzwania@gmail.com
  •  we are waiting for you till March 17 at 24:00, the results will be published with the next challenges 

Zasady przyznawania nagród w wyzwaniach ScrapCafe:


Nagroda główna, trafi do twórcy pracy, którą wybierzemy wspólnie z zespołem Projektantek ScrapCafe. A jest nią: 


Rules of giving prizes in ScrapCafe challenges:
The Main Prize will go to the creator of a work chosen by DT ScrapCafe. And the prize is:


1. Zwycięski banerek.
2. Bon na jednorazową zniżkę na zakupy w wysokości 5%.
3. Zaproszenie do kolejne 

1. A winning banner.
2. A voucher for a one-time 5% discount on purchases in the ScrapCafe shop.
3. An invitation to the next challenge
.


Nagroda dodatkowa, to bon o wartości 50 zł* do wydania w naszym sklepiku. 
Każdy ma równe szanse, gdyż bon zostanie wylosowany spośród wszystkich zgłoszonych prac. 

Additional prize is a voucher worth 50 * to spend in our shop.
Everyone has an equal chance, because the voucher will be drawn from among all submitted works.

A oto inspiracje Projektantek ScrapCafe:
And here are the inspirations of DT ScrapCafe:Natalia:
 


Monika:
 


Agata: 
 
A oto banerek do pobrania i umieszczenia na swoim blogu:
Here's banner to download and place on your blog: 


Zainspirowani? Zatem do dzieła, lecz najpierw poznajcie zwycięzców poprzedniego wyzwania. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
Inspired? So, to work, but first see the winners of ourprevious challenges. Thank you very much for all the applications.

Chcielibyśmy tym razem uhonorować pracę pochodzącą z bloga: 
 This time we would like to honor the work coming from the blog of:

Eweliny:Zapraszamy autorkę do kontaktu, w celu odebrania bonu zniżkowego na zakupy w sklepiku.
We invite the author to contact us to receive a discount voucher for shopping in the store.

I tradycyjnie mamy jeszcze jedną nagrodę. Tym razem wylosowano osobę, która zgłosiła swoją pracę pod numerem: 
And traditionally we have yet another award. This time we drawn the person who created the work under the number: 

1. Chimera 

 Autorka otrzyma bon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepiku.
The author will receive a voucher worth 50 for use in the shop.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w nowym, kolejnym wyzwaniu !
Many thanks to all for playing with us and we invite you to participate in the new challenge!

Wybrane osoby, prosimy o kontakt w celu odebrania
 nagród - bonów na zakupy w sklepiku.scrapcafe.wyzwania@gmail.com
Selected persons, please contact us to receive awards - shopping vouchers. scrapcafe.wyzwania@gmail.com

 Pozdrawiamy, Zespół ScrapCafe
   Regards, Team ScrapCafe 

2 komentarze:

Ewelina pisze...

dziewczyny świetne inspiracje i dziękuje ślicznie za wyróżnienie mojego przepiśnika :)

Chimera pisze...

Ale miła niespodzianka, dziękuję za szczęśliwy los :D